Innerpaneler

Vi erbjuder ett stort utbud av allmogelister och paneler. Alla lister är i tall/furu och innerpaneler finns i både gran och tall. 

Hitta till oss

Olssons Såg & Hyvleri AB

Ovanmo 130

880 40 Ramsele

Telefon: 0623-100 31

Mobil: 070-398 13 19

E-post: olssons.sag-hyvleri@telia.com

olssonslogga.png

Hitta till oss

Copyright © 2020 - 2025 Olssons Såg & Hyvleri AB
All rights reserved