top of page

Kärnfura - Vi har ursprungsmärkta produkter tex. brädfodringar eller golv

Kärnfura kommer från gamla träd vars inre del har förhartsats. Veden är i princip död och är mycket tålig vad gäller påverkan av fukt och angrepp av insekter och olika mögelsvampar. Ur detta kan komponenter produceras som är hållfasta och formstabila vilket utgör en garanti för hållbarhet och funktion. Detta innebär att råvaran kommer från en verksamhet som är uthållig, klimatvänlig och som bevarar den biologiska mångfalden. Det går till och med att få geodata på träden som används, så att man kan besöka den plats där träden stått. 

 

Kärnfura, är en produkt i tiden med alla positiva värden inkluderad. 

Hitta till oss

Olssons Såg & Hyvleri AB

Ovanmo 130

883 92 Ramsele

Telefon: 0623-100 31

Mobil: 070-398 13 19

E-post: stefan@olssonssag.se

olssonslogga.png
bottom of page